Course Outline

Proces biznesowy

 • pojęcie procesu biznesowego
 • modelowanie procesów biznesowych
 • model biznesowy a analityczny - powiązania i elementy

Modelowanie procesów biznesowych

 • diagramy związane z procesami biznesowymi
 • mapowanie i dokumentowanie procesów biznesowych

Analiza wymagań

 • pojęcie wymagania
 • zbieranie i dokumentowanie wymagań
 • relacje pomiędzy wymaganiami
 • powiązania wymagań z warstwą analityczną

Modelowanie rozwiązania

 • rodzaje podejścia do modelowania domeny
 • racjonalizowanie głębokości analizy
 • analiza a ryzyka projektowe

Model rozwiązania a metodyki zwinne

 • metodyki zwinne - szanse i zagrożenia
 • korelacja pomiędzy dokumentacją a elementami metodyk zwinnych

Techniki weryfikacji poprawności modelu

 • techniki nieformalne weryfikacji poprawności
 • przegląd technik formalnych weryfikacji poprawności
 • procedury weryfikacji poprawności w trakcie prowadzenia projektu

Organizowanie dokumentacji projektu

 • dobre praktyki
 • zapewnienie śledzenia zmian
 • aspekty bezpieczeństwa i wersjonowania

Osadzenie prac analitycznych w ramach metodyk zarządczych

 • metodyki zarządcze a prace analityczne
 • aspekty wpływu
 • kontrola przebiegu projektu a praca analityczna
  21 Hours
 

Testimonials

Related Courses

Fintech: A Practical Introduction for Managers

  14 hours

Matlab for Prescriptive Analytics

  14 hours

Software Engineering, Requirements Engineering and Testing

  63 hours

Model Based Development for Embedded Systems

  21 hours

Requirements Analysis

  21 hours

Design Patterns

  14 hours

OCUP2 UML Certification - UML 2 Foundation Exam Preparation

  21 hours

Certyfikacja OCUP2 UML - Przygotowanie do egzaminu UML2 Intermediate

  14 hours

OCUP2 UML Certification - UML2 Advanced Exam Preparation

  14 hours

Business Process Analysis with UML and BPMN

  14 hours

UML for the IT Business Analyst

  21 hours

Introduction to Enterprise Architect

  7 hours

Practical aspects of UML

  21 hours

Data Modelling with UML

  14 hours

Business Process Modeling using BPMN and UML

  14 hours