Course Outline

Dzień 1

Wprowadzenie

 • DevOps - nowomowa czy kluczowa rola w projektach IT?
 • Dlaczego GitLab CI/CD?
 • GitLab vs. inne systemy CI/CD (CircleCI, Travis, TeamCity)

Przygotowanie do uruchomienia

 • Architektura i logika rozwiązania z uwzględnieniem: GitLab / GitLab Runner
 • Wymagania systemowe oraz sprzętowe
 • Instalacja GitLab oraz GitLab CI
 • Wstępna konfiguracja GitLab: projekt, użytkownicy, integracje, przygotowanie pod uruchomienie pierwszego Continuous Integration

Tuning i przygotowanie API

 • Optymalizacja ustawień GitLab / GitLab CI: tips’n’tricks
 • Przygotowanie API do wykorzystania w mechanizmach trigger

Pierwszy proces CI/CD

 • Instalacja GitLab CI Runner, wymagania systemowe i sprzętowe
 • Skonfigurowanie projektu do łączenia się z GitLab CI
 • Uruchomienie typowego procesu: build -> test -> deploy

Dzień 2

Konstrukcja pliku konfiguracyjnego .gitlab-ci.yml

 • Praktyczne przykłady pojęć:
  • Environments & deployments
  • Protected environments
  • Job artifacts
  • Deploy via Docker
 • Zmienne możliwe do wykorzystania w pliku konfiguracyjnym YML
 • Konstrukcje logiczne: only, except, when, alllow_failure, dependencies, retry

Trigger pipeline: jak wyzwalać zadania poprzez API?

Jak GitLab CI ułatwia życie programistom

 • Obliczanie % pokrycia testami
 • Status buildów w dokumentach MarkDown
 • Wysyłanie statusów buildów w komunikatorze (na przykładzie Mattermost)

Zaawansowane możliwości GitLab CI

 • AutoDevOps
 • Klastry Kubernetes
 • Deploy boards
 • ChatOps
 • Web terminal

Live case study

 • build, test & deploy dla projektu działającego w oparciu o PHP/Magento, uruchomionego na środowisku wieloserwerowym, z założeniem zerowego downtime na czas deployu.

Requirements

Podstawowa umiejętność korzystania z GIT

Podstawowa umiejętność programowania, np. w języku PHP.

  14 Hours
 

Testimonials

Related Courses

SonarQube for DevOps

  14 hours

Argo CD

  7 hours

Kubernetes with Spinnaker

  14 hours

Advanced Spinnaker

  14 hours

DevOps Practical Implementation and Tools

  21 hours

Test Automation with Selenium and Jenkins

  21 hours

Jenkins: Continuous Integration for Agile Development

  14 hours

Continuous Integration with Jenkins and Maven

  21 hours

Continuous Integration for JavaScript

  14 hours

Jenkins for .Net Continuous Integration (CI)

  14 hours

Docker and Jenkins for DevOps

  14 hours

Advance Test Automation in Java using Selenium with continuous integration and version control

  35 hours

OpenShift with Jenkins

  14 hours

Building CI/CD Pipelines with Jenkins X

  21 hours

Jenkins 2: Building CI/CD Pipelines

  14 hours