Course Outline

 • Typy wdrożeń i instalacja
 • Składniki i architektura serwera
 • Zarządzanie licencjami
 • Konfiguracja serwera QlikView - QMC
 • Bezpieczeństwo
 • Zarządzanie użytkownikami i dokumentami
 • Udostępnianie obiektów QlikView
 • QlikView Publisher
 • Rejestrowanie i monitorowanie oraz rozwiązywanie problemów
 • Zaawansowana administracja
 • Wdrożenia wieloserwerowe i rozproszone
 • Tworzenie kopii zapasowych witryny QlikView

Requirements

 • Experience in any programming language
 • Basic understanding of SQL

Audience

 • administratorzy
  14 Hours
 

Testimonials

Related Courses

Data Analysis with SQL, Python and Spotfire

  14 hours

Advanced Data Analysis with TIBCO Spotfire

  14 hours

Introduction to Spotfire

  14 hours

AI-Driven Data Analysis with TIBCO Spotfire X

  14 hours

ELK: Elasticsearch, Logstash and Kibana for Administrators

  14 hours

Kibana: Essentials

  14 hours

QlikView for Developers

  14 hours

QlikView for Business Users

  7 hours

Monitoring with Grafana

  14 hours

Grafana and Graphite

  14 hours

Google Sheets for Excel Users

  14 hours

TIBCO for Developers

  21 hours

TIBCO Statistica

  14 hours

Business Intelligence and Data Analysis with Metabase

  14 hours

Data Analysis with Redash

  14 hours