Course Outline

 • Omówienie problemów związanych z wersjami MS Office,
 • Porównanie VSTO do Visual Basic for Application (VBA),
 • Omówienie architektury VSTO,
 • Omówienie zasad pracy z danymi zawartymi w skoroszytach,
 • Formatowanie danych,
 • Używanie własnych funkcji (pisanych w .NET) w tworzonych formułach,
 • Reagowanie na zdarzenia MS Excel,
 • Tworzenie aplikacji,
 •  Wykorzystywanie danych zewnętrznych jako źródła danych,
 •  Omówienie zasad reagowania na błędy,
 •  Osadzanie aplikacji MS Office we własnych aplikacjach .NET,
 •  Omówienie zasad i polityk bezpieczeństwa MS Office, VSTO oraz platformy .NET.
  21 Hours
 

Testimonials

Related Courses

Excel Advanced with VBA

  21 hours

Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming

  21 hours

Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Advanced

  14 hours

Visual Basic for Applications (VBA) in Excel (intermediate level)

  14 hours

Excel and VBA Programming for Audit and Finance Professionals

  28 hours

Data and Analytics - from the ground up

  42 hours

PowerPoint and Camtasia for Marketing

  21 hours

Advanced MS PowerPoint

  7 hours

Advanced PowerPoint for sales teams

  7 hours

Creating Slide Decks for the Financial World

  7 hours

Delivering Impressive Presentation Decks - Social Skills Workshop

  14 hours

Advanced Slide Design in PowerPoint

  7 hours

MS Word Basic

  14 hours

Word Advanced

  14 hours

Word 2019 - Part 1

  7 hours