Course Outline

Wprowadzenie do zagadnień komunikowania się

 • proces komunikacji i jego etapy
 • znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się

Zasady skutecznej komunikacji, jako element zasadniczy w efektywnych kontaktach w organizacji

 • autoanaliza własnego stylu komunikowania się
 • błędy w komunikacji
 • bariery komunikacyjne 
 • etapy tworzenia kontaktu interpersonalnego
 • komunikacja bezpośrednia a komunikacja telefoniczna

Komunikowanie się w organizacji

 • sieci komunikowania się w organizacji
 • modele przepływu informacji i ich optymalizacja
 • zadania i narzędzia komunikacji wewnętrznej

Efektywne prowadzenie rozmów

 • kształtowanie własnego wizerunku w roli nadawcy i odbiorcy komunikatu
 • czynniki wpływające na jakość kontaktów zawodowych pomiędzy pracownikami
 • aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji
 • czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi
 • ztuka zadawania pytań 
 • psychologiczne mechanizmy i techniki wywierania wpływu

W zgodzie z sobą i w dobrych stosunkach z innymi – koncepcja zachowań asertywnych

 • pojęcie asertywności
 • twoje własne prawa 
 • kiedy decydujesz się być asertywnym
 • typy zachowań: zachowania agresywne, uległe, asertywne
 • budowanie komunikatów „ja” jako podstawa asertywnego wyrażania opinii, sądów i emocji 
 •  dlaczego boimy się powiedzieć „nie” – co nas powstrzymuje
 • samoocena wypływająca z asertywnego traktowania samego siebie

Co to znaczy szanować ciebie i siebie – co się stanie jak wyrazimy zgodę lub odmówimy

 • umiejętność odmawiania i przyjmowania odmowy
 • umiejętność argumentowania
 • obrona przed manipulacją
 • przyjmowanie ocen negatywnych i pozytywnych, reagowanie na formy krytyki
 • udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej

Konflikt, różnica zdań czy kłótnia? Definicja pojęcia konflikt

 • czym jest konflikt – istota i typy konfliktów
 • rodzaje konfliktów ze względu na uczestników.
 • kiedy konflikt interpersonalny staje się konfliktem wewnętrznym – teoria Kurta Lewina

Skąd się to bierze? Czyli o głównych źródłach konfliktów

 • każdy ciągnie w swoją stronę -różnice w celach
 • moje zawsze lepsze – różnice wartości lub poglądów
 • kto jest kim czyli – niejednoznaczność organizacyjna

Nie taki diabeł straszny – czyli czy konflikt zawsze przeszkadza? Konflikty funkcjonalne i dysfunkcjonalne

 • czy każdy konflikt jest niszczący dla zespołu?
 • kiedy konflikt buduje?
 • od czego zależy budująca lub niszcząca siła konfliktu?

Kiedy patrząc na to samo widzimy coś innego czyli zniekształcenia postrzegania występujące w konflikcie

 • znaczenie osobistego nastawienia i motywacji w konflikcie
 • co nam utrudnia a co pomaga zobaczyć istotę konfliktu
 • jak wejść w cudze buty czyli spojrzeć na konflikt oczami innych

Kim jesteś a kim być możesz – Style zachowania się przy opanowywaniu konfliktów

 • nic nie jest takie samo – rodzaje zachowań w sytuacjach konfliktowych
 • panaceum ????? Czy istnieje właściwe zachowanie w każdym sporze?
 • kiedy upór zwycięża – konsekwencje sztywnego stosowania poszczególnych stylów

O konflikcie który pomaga i rozwija – asertywne i rozwojowe wykorzystanie konfliktów w pracy zespołu

 • umiejętności asertywne przydatne w rozwiązywaniu konfliktów
 • jak zamienić ołów w złoto czyli jak sprawić, by konflikt dał pozytywny efekt w pracy zespołu?

Jak nie utonąć w konflikcie? – strategie wykorzystywane w sytuacji konfliktowej

 • ja wygrywam – Ty tracisz
 • ty wygrywasz – Ja tracę
 • bez przegranego – zamiana konfliktu we współpracę

Praca z emocjami w konflikcie, czyli jak poradzić sobie w trudnej sytuacji

 • wulkan pełen lawy – czyli o emocjach które potrafią przejąć nad nami kontrolę
 • wprowadzenie do treningu antystresowego
 • metody relaksacyjno – koncentrujące

Nie tylko utarte – ścieżki czyli twórcze zasady rozwiązywania konfliktów

 • na ile sposobów można znaleźć rozwiązanie konfliktu?
 • czy istnieje złoty środek pomocny w znalezieniu porozumienia?
 • optymalne sposoby rozwiązania konfliktu w firmie

Requirements

The course is general in nature and participation in it does not require specialist knowledge
  14 Hours
 

Testimonials

Related Courses

Personal Efficiency and Managing Meetings

  7 hours

Hosting Online Meetings

  7 hours

Communicating and Influencing For Team Members

  14 hours

Communicating and Influencing - For Managers and Team Leaders

  14 hours

People and Team Management

  21 hours

Influencing and Avoiding Conflict

  21 hours

Business Communication Skills

  35 hours

Business English for Non-Native Speakers

  14 hours

Communication and Teamwork

  7 hours

Communicate With Impact

  7 hours

Coaching Skills

  7 hours

Effective communication skills

  21 hours

Communication

  14 hours

Effective interpersonal communication with elements of assertiveness

  14 hours

Conflict Management

  14 hours